Izjava o zaštiti privatnosti


1. prilog Pravilnika o upravljanju podacima 

  

SAOPŠTENJE O UPRAVLJANJU PODACIMA 

VEZANO ZA PRAVA FIZIČKOG LICA U VEZI  

UPRAVLJANJA NJEGOVIM LIČNIM PODACIMA 

  

SADRŽAJ 

  

  

UVOD 

I POGLAVLJE – NAZIV SUBJEKTA KOJI RUKUJE PODACIMA

II POGLAVLJE – NAZIV SUBJEKATA KOJI OBRAĐUJU PODATKE  

1. IT provajder našeg društva  

III POGLAVLJE – OBEZBEĐIVANJE USKLAĐENOSTI UPRAVLJANJA PODACIMA SA ZAKONIMA 

1. Upravljanje podacima na osnovu odobrenja od lica, na koje se podaci odnose  

2. Upravljanje podacima na osnovu obavljanja zakonskih obaveza  

3. Promocija prava lica, na koje se podaci odnose 

IV POGLAVLJE - UPRAVLJANJE PODACIMA POSETILACA NA STRANICI DRUŠTVA – SAOPŠTENJE O KORIŠĆENJU KOLAČIĆA (COOKIES) 

V POGLAVLJE – SAOPŠTENJE O PRAVIMA LICA, NA KOJE SE PODACI ODNOSE 

 

UVOD

Na osnovu UREDBE 2016/679 EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVETA (EU) (u nastavku: Uredba), koja se odnosi na zaštitu i slobodan tok podataka prilikom upravljanja ličnim podacima fizičkih lica, odnosno na ukidanje uredbe 95/46/EK, Rukovalac podacima mora da izvrši odgovarajuće radnje, kako bi obezbedio, da licu, čiji se podaci prikupljaju, obezbedi sva neophodna obaveštenja u vezi upravljanja ličnim podacima, u sažetoj, jasnoj, preglednoj, razumljivoj i pristupačnoj formi, kao i da obezbedi uslove za ispunjenje prava lica, čiji se podaci prikupljaju. 

Obavezu, da se lice unapred obavesti o pravu na informaciono samoopredeljenje i na slobodu informacija prepisuje i zakon CXII iz 2011. godine.

Tekstom u nastavku ispunjavamo svoje obaveze, koje nam nalažu prethodno spomenuti zakoni i uredbe.

Obaveštenje treba da bude istaknuto na veb stranici društva, ili treba da se pošalje licu, čiji se podaci prikupljaju, na njegov zahtev.

 

I POGLAVLJE 

NAZIV SUBJEKTA KOJI RUKUJE PODACIMA   

Izdavaoc ovog obaveštenja, ujedno i Rukovalac podacima: 

Ime firme: Sualati024 doo 

Sedište: Segedinski put 86, Subotica, SRB 

Matični broj: 21243221

PIB: 109789899 

Zastupnik: Rita Mihok 

Broj telefona: 024 525 091 

Faks: 024 600 376 

E-mail adresa: sualati@gmail.com 

Veb stranica: sualati.com 

(u daljem tekstu: Društvo) 

  

II POGLAVLJE 

NAZIV SUBJEKATA KOJI OBRAĐUJU PODATKE   

Subjekat, koji obrađuje podatke: fizičko ili pravno lice, državni organ, agencija ili bilo kakav drugi organ, koji upravlja podacima u ime rukovaoca podataka; (Uredba 4. član 8.)

Korišćenje subjekta, koji obrađuje podatke nije vezano za prethodan pristanak lica, ali je neophodno, da se lice obavesti. U skladu sa ovim uredbama, dajemo sledeće obaveštenje: 

  

1. IT provajder Društva 

Društvo za održavanje i upravljanje svojom veb stranicom koristi usluge subjekta, koji obrađuje podatke, koji obezbeđuje IT usluge (hosting usluge) i u okviru ovih usluga – u skladu sa sadržajem ugovora između dve strane – upravlja ličnim podacima, koji su ostavljeni na veb stranici, tako, što ih čuva na serveru.

Naziv i podaci subjekta, koji upravlja podacima:

Ime firme: ErdSoft doo 

Sedište: 24000 Subotica, Luja Pastera 5, Srbija 

Matični broj: 21354619 

PIB: 110478829 

Zastupnik: Daniel Erdudac 

Broj telefona: +381 60 44 60 555  

Faks: nema 

E-mail adresa: daniel.erdudac@erdsoft.com  

Veb sajt: erdsoft.com 

 

  

III. POGLAVLJE 

OBEZBEĐIVANJE USKLAĐENOSTI 

UPRAVLJANJA PODACIMA SA ZAKONIMA 

  

1. Upravljanje podacima na osnovu odobrenja od lica, na koje se podaci odnose

(1) Ukoliko Društvo želi da upravlja podacima na osnovu odobrenja, neophodno je, da pristanak za upravljanje ličnim podacima lica, čijim će se podacima upravljati, zatraži pomoću formulara, čiji je sadržaj određen u pravilniku o upravljanju podacima.

(2) Smatra se odobrenjem i ako korisnik označi polje, koje se odnosi na zatraživanje pristanka za obradu podataka na veb stranici Društva, ako obavi povezana tehnička podešavanja u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva, kao i svaka druga izjava ili akt, koji jasno označava pristanak lica na planirano upravljanje njegovim ličnim podacima. Ćutanje, unapred štiklirano polje ili ne preduzimanje nikakvih akcija se ne smatra pristankom.

(3) Pristanak se odnosi na sve akcije vezane za upravljanje podacima, koji se vrši sa istim ciljem ili ciljevima. Ukoliko upravljanje podacima služi svrsi više različitih ciljeva, pristanak mora da se zatraži za sve ciljeve vezane za upravljanje podacima.

(4) Ukoliko lice da svoje odobrenje u sklopu pisane izjave, koja se odnosi i na druge ciljeve – npr. prodaja, sklapanje uslužnog ugovora – pristanak mora da se zatraži na način, da bude jasan, jednostavno izražen, shvatljiv pristupačan i jasno razlikovan od ostalih ciljeva. Delovi ovakvih izjava, koji sadrže pristanak lica, a koji nisu u skladu sa Uredbom, nisu pravosnažni.

(5) Društvo ne može da uslovi sklapanje ili izvršenje ugovora pristankom na upravljanje onim ličnim podacima, koji nisu potrebni za izvršenje ugovora.

(6) Povlačenje pristanka treba da bude isto toliko jednostavno, kao i davanje pristanka.

(7) Ukoliko se lični podatak snimi pristankom lica, rukovalac podacima snimljene podatke može da koristi u nedostatku uredbi koji se razlikuju od zakona, u cilju izvršenja pravnih obaveza, bez posebnog pristanka, i nakon povlačenja pristanka od strane lica.

(8) Stranica ciljano ne sakuplja podatke maloletnika (ispod 16 godina starosti). Ukoliko se sačuvaju podaci maloletnog lica, nakon sticanja saznanja o ovoj činjenici, podaci maloletnog lica se brišu bez odlaganja.

 

2. Upravljanje podacima na osnovu obavljanja zakonskih obaveza 

(1) U slučaju upravljanja podacima na osnovu obavljanja zakonskih obaveza, obuhvat podataka, cilj upravljanja podacima, vreme čuvanja podataka i korisnike podataka određuju uredbe zakona.

(2) Upravljanje podacima na osnovu izvršenja zakonskih obaveza ne zavisi od pristanka lica, budući da upravljanje podacima određuje zakon. U ovom slučaju lice pre prikupljanja podataka mora da se obavesti, da je prikupljanju podataka obavezno, a mora da se detaljno i jasno obavesti i o svim činjenicama vezanih za upravljanje njegovim podacima, sa posebnim osvrtom na cilj i zakonsku osnovu obrade podataka, subjektu, koji ima pravo na upravljanje podacima, vremenu trajanja upravljanja podacima, o tome, da se ličnim podacima upravlja u skladu sa zakonskim odredbama i o tome, ko sve može da ima pristup podacima. Obaveštenje mora da obuhvata i prava lica i mogućnosti korišćenja prava vezana za upravljanje ličnim podacima. U slučaju obaveznog upravljanja podacima obaveštenjem može da se smatra i objavljivanje poziva na sve zakonske uredbe, koje sadrže gore spomenute informacije.

 

3. Promocija prava lica, na koje se podaci odnose

Društvo je u obavezi da u slučaju svih aktivnosti vezanih za upravljanje podacima, obezbedi da lice može da iskoristi svoja prava.

 

 

 

IV POGLAVLJE

UPRAVLJANJE PODACIMA POSETILACA NA STRANICI DRUŠTVA – SAOPŠTENJE O KORIŠĆENJU KOLAČIĆA (COOKIES)

 

1. Posetilac veb stranice mora biti obavešten o primeni kolačića i za sve, osim tehnički neophodnih sesija (kolačića), mora se tražiti dozvola posetioca.

 

2.  Opšte informacije o kolačićima

2.1. Kolačić (cookie) je podatak, koji posećena veb stranica šalje pretraživaču posetioca (u formi vrednosne promenljive) za čuvanje, a kasnije ista veb stranica može popuniti sadržaj kolačića. Kolačići mogu biti validni (važeći) dok se pretraživač ne zatvori, ali i u neograničenom vremenskom periodu. Kasnije, kod svakog HTTP(S) zahteva će pretraživač poslati ove informacije na server, na ovaj način menjajući podatke na korisničkom uređaju. 

2.2. Suština kolačića je da se označi i identifikuje korisnik (npr. njegov ulazak na stranicu) i da se u svim narednim slučajevima dati korisnik tretira na odgovarajući način. Rizik leži u činjenici da korisnik nije uvek svestan, da ga kolačići identifikuju, a to pruža priliku da korisnik bude praćen od strane vlasnika stranice ili drugog provajdera, čiji je sadržaj ugrađen u stranicu (npr. Facebook, Google Analytics). Prilikom praćenja, o korisniku se kreira profil, a u ovim slučajevima se sadržaj kolačića tretira kao lični podatak.

2.3.  Tipovi kolačića:  

2.3.1. Tehnički neophodni kolačići sesija: bez njih veb stranice jednostavno nisu funkcionalne, one se koriste za identifikaciju korisnika, kad je ušao na stranicu, šta je stavio u korpu itd. U ovom slučaju se obično čuva ID sesije, dok se drugi podaci čuvaju na serveru, čineći ih sigurnijim. Sa sigurnosnog aspekta, kada vrednost kolačića sesije nije dobro generisana, postoji rizik od krijumčarenja sesije, pa je neophodno da se ove vrednosti generišu pravilno. Druge terminologije kolačićima sesije nazivaju svaki kolačić, koji se obriše u trenutku izlaska iz pretraživača (sesija je upotreba pretraživača od početka do izlaska). 

2.3.2. Kolačići, koji olakšavaju upotrebu: ovde spadaju oni kolačići, koji pamte odabire korisnika – npr. u kojoj formi želi da gleda stranicu. Ovi kolačići u suštini označavaju podatke podešavanja, koji se čuvaju u kolačićima.

2.3.3. Kolačići performansi: Iako nemaju mnogo veze sa „performansama”, ovo je naziv za kolačiće, koji prikupljaju informacije o ponašanju korisnika, klikovima i provedenom vremenu na stranici koju posećuju. To su obično aplikacije nezavisnih proizvođača (kao što su kolačići Google Analytics, AdWords ili Iandek.ru). Pogodni su za profilisanje posetilaca. 

Saznajte više o kolačićima Google Analytics-a ovde: 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage  

Saznajte više o Google AdWords kolačićima ovde: 

https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=sr   

2.4. Prihvatanje ili omogućavanje kolačića nije obavezno. U podešavanjima pretraživača se može podesiti, da se svi kolačići automatski odbiju, ili da pretraživač javi, kada sistem šalje kolačiće. Većina pretraživača automatski prihvata kolačiće kao podrazumevane, ali se podešavanja obično mogu promeniti, kako bi se sprečilo automatsko prihvatanje i kako bi korisniku svaki put bio ponuđen odabir između prihvatanja i odbijanja kolačića. 

Pogledajte linkove ispod za podešavanja kolačića najpopularnijih pretraživača: 

• Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=rs 

• Firefox: https://support.mozilla.org/sr/kb/omogucavanje-i-onemogucavanje-kolacica

• Microsoft Internet Explorer 11: https://support.microsoft.com/sr-latn-rs/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#

• Microsoft Internet Explorer 10: https://support.microsoft.com/sr-latn-rs/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7  

• Microsoft Internet Explorer 9: https://support.microsoft.com/sr-latn-rs/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-9  

• Microsoft Internet Explorer 8: https://support.microsoft.com/sr-latn-rs/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-8 

• Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/sr-latn-rs/windows-10-microsoft-edge-and-privacy  

• Safari: https://support.apple.com/en-us/HT201265  

Međutim, mora se napomenuti, da određene funkcije sajta ili usluge možda ne funkcionišu ispravno bez kolačića. 

 

3. Informacije o kolačićima korišćenim na veb lokaciji Društva i o podacima koji su nastali tokom posete 

3.1. Podaci, kojima se upravlja prilikom posete

Veb lokacija našeg Društva može koristiti veb stranicu za snimanje i upravljanje sledećim informacijama o posetiocu ili uređaju koji koristi: 

• IP adresu posetioca, 

• tip pretraživača, 

• karakteristike operativnog sistema uređaja, koji posetilac koristi (konfigurisan jezik), 

• vreme posete, 

• (pod)stranice, funkcije ili servisi koje posećujete, 

• klikove.  

Ovi podaci se čuvaju do 90 dana i koriste se primarno za testiranje sigurnosnih incidenata. 

3.2. Kolačići korišćeni na veb stranici 

3.2.1. Tehnički neophodni kolačići sesije 

Svrha upravljanja podacima je da se osigura pravilno funkcionisanje veb stranice. Ovi kolačići su potrebni da omoguće posetiocima da pretražuju veb stranicu bez problema i da u potpunosti iskoriste sve funkcije, usluge koje su dostupne putem veb stranice, uključujući - posebno - komentare posetilaca na određenom sajtu ili identitet prijavljenog korisnika tokom posete. Trajanje ovakvog upravljanja kolačićima je ograničeno na trenutnu posetu posetilaca, ova vrsta kolačića će se automatski izbrisati sa računara korisnika kada se sesija završi ili kada se pretraživač zatvori. 

Pravna osnova za upravljanje ovim podacima je 13/A. § (3) paragraf CVIII Zakona o uslugama elektronske trgovine i usluga informacionog društva iz 2001. godine, prema kojem pružalac usluga u cilju pružanja usluge može da upravlja ličnim podacima, koji su tehnički neophodni za pružanje usluge. Ako su ostali uslovi nepromenjeni, pružaoci usluga moraju da biraju i koriste alate koji se koriste za pružanje usluga informacionog društva, na način da se lični podaci obrađuju samo ako je to strogo neophodno za pružanje usluge i za ispunjavanje drugih neophodnih namena navedenih u ovom zakonu, ali i u tom slučaju samo u meri i vremenu koje je neophodno. 

3.2.1. Kolačići, koji olakšavaju upotrebu 

Ovi kolačići pamte izbor korisnika, na primer, u kom obliku korisnik želi da vidi stranicu. Ove vrste kolačića su u suštini podaci o podešavanjima, koji se čuvaju u kolačiću. 

Pravna osnova za upravljanje ovim podacima je pristanak posetilaca. 

Svrha upravljanja podacima je povećanje efikasnosti usluga, unapređenje korisničkog iskustva i obezbeđivanje pogodnijeg korišćenja sajta. 

Ovi podaci se nalaze na korisničkom računaru, veb stranica im samo pristupa i na osnovu njih prepoznaje posetioca. 

3.2.2. Kolačići performansi  

Ovaj tip kolačića prikuplja informacije o ponašanju korisnika, vremenu provedenom i klikovima na stranici koju korisnik gleda. Ovi kolačići obično prate aplikacije trećih lica (npr. Google Analytics, AdWords). 

Pravna osnova za upravljanje podacima: pristanak lica na koje se podaci odnose.

Cilj upravljanja podacima je analiza veb stranice i slanje promotivnih ponuda. 

 

V POGLAVLJE

SAOPŠTENJE O PRAVIMA LICA, NA KOJE SE PODACI ODNOSE

 

 

I Prava lica, na koje se podaci odnose, sažeto:

1. Transparentne informacije, komunikacija i modaliteti za ostvarivanje prava lica na koje se podaci odnose 

2. Pravo na prethodne informacije, koje se pružaju – ako se podaci o ličnosti prikupljaju od lica na koje se podaci odnose

3. Informacije koje se pružaju ako podaci o ličnosti nisu dobijeni od lica na koje se podaci odnose

4. Pravo lica na koje se podaci odnose na pristup

5. Pravo na ispravku

6. Pravo na brisanje ("pravo na zaborav")

7. Pravo na ograničavanje obrade

8. Obaveza obaveštavanja o ispravci ili brisanju podataka o ličnosti ili ograničavanju obrade

9. Pravo na prenosivost podataka

10. Pravo na prigovor

11. Donošenje automatizovanih pojedinačnih odluka, uključujući i profilisanje 12. Ograničenja

13. Obaveštavanje lica na koja se podaci odnose o povredi bezbednosti podataka o ličnosti

14. Pravo na pritužbu nadzornom organu

15. Pravo na delotvorno pravno sredstvo protiv nadzornog organa

16. Pravo na delotvorno pravno sredstvo protiv rukovaoca ili obrađivača

 

II Prava lica, na koje se podaci odnose, detaljno:

1. Transparentne informacije, komunikacija i modaliteti za ostvarivanje prava lica na koje se podaci odnose

1.1. Rukovalac preduzima odgovarajuće mere kako bi se licu na koje se podaci odnose pružile sve informacije u vezi sa obradom u sažetom, transparentnom, razumljivom i lako dostupnom obliku, uz upotrebu jasnog i jednostavnog jezika, što se posebno odnosi na sve informacije koje su izričito namenjena detetu. Informacije se pružaju u pisanom obliku ili na druge načine, uključujući i elektronski oblik kada je primereno. Ako lice na koje se podaci odnose to zatraži, informacije se mogu pružiti usmeno, pod uslovom da je identitet lica na koje se podaci odnose određen na druge načine.

1.2. Rukovalac olakšava ostvarivanje prava lica na koje se podaci odnose.

1.3. Rukovalac na zahtev pruža licu na koje se podaci odnose informacije o preduzetim radnjama bez nepotrebnog odlaganja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od mesec dana od prijema zahteva. Taj rok može prema potrebi da se produži za dodatna dva meseca, a Rukovalac obavezno obaveštava lice na koje se podaci odnose o svakom takvom produženju u roku.

1.4. Ako rukovalac ne postupi po zahtevu lica na koje se podaci odnose, rukovalac obaveštava lice na koje se podaci odnose odmah ili najkasnije mesec dana od prijema zahteva o razlozima zbog kojih nije postupio po zahtevu i o mogućnosti podnošenja pritužbe nadzornom organu i traženja pravnog leka.

1.5. Informacije koje se pružaju, sva komunikacija i preduzete mere pružaju se bez naknade, ali u određenim slučajevima, koje Uredba propisuje, može da se obračuna naknada.

Detaljna pravila se mogu pronaći u 12. članu Uredbe.

 

2. Pravo na prethodne informacije, koje se pružaju – ako se podaci o ličnosti prikupljaju od lica na koje se podaci odnose

2.1. Ako su podaci o ličnosti lica na koje se podaci odnose prikupljeni od lica na koje se podaci odnose, rukovalac prilikom prikupljanja podataka o ličnosti tom licu pruža sve sledeće informacije:

a) identitet i podatke za kontakt rukovaoca i, ukoliko je primenljivo, predstavnika rukovaoca;

b) podatke za kontakt ovlašćenog lica za zaštitu podataka, ukoliko je primenljivo;

c) svrhe obrade za koje su podaci o ličnosti namenjeni, kao i pravni osnov za obradu;

d) ako je obrada zasnovana na ostvarivanju zakonskih prava, legitimne interese rukovaoca ili trećeg lica;

e) korisnike ili kategorije korisnika podataka o ličnosti, ukoliko postoje;

f) ukoliko je primenljivo, činjenicu da rukovalac namerava da prenese podatke o ličnosti trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji.

2.2. Rukovalac prilikom prikupljanja podataka o ličnosti pruža licu na koje se podaci odnose sledeće dodatne informacije potrebne da bi se obezbedila pravična i transparentna obrada:

a) o roku, kojem će se podaci o ličnosti čuvati ili, ako to nije moguće, kriterijume koji su korišćeni za određivanje tog roka;

b) postojanje prava da se od rukovaoca zatraži pristup podacima o ličnosti i ispravka ili brisanje podataka o ličnosti ili ograničavanje obrade u vezi s licem na koje se podaci odnose ili prava na prigovor na obradu, kao i pravo na prenosivost podataka;

c) ako je obrada zasnovana na pristanku korisnika, postojanje prava da se pristanak povuče u bilo kojem trenutku, bez uticaja na zakonitost obrade zasnovane na pristanku pre povlačenja pristanka;

d) pravo na podnošenje pritužbe nadzornom organu;

e) informaciju o tome da li je pružanje podataka o ličnosti zakonska ili ugovorna obaveza ili neophodan uslov za zaključenje ugovora, kao i da li lice na koje se podaci odnose ima obavezu da pruži podatke o ličnosti i koje su moguće posledice ako se takvi podaci ne pruže;

f) postojanje automatizovanog donošenja odluka, uključujući i profilisanje i, barem u tim slučajevima, sadržajne informacije o logici koja se koristi, kao i značaj i predviđene posledice takve obrade za lice na koje se podaci odnose. 

2.3. Ako rukovalac namerava dalje da obrađuje podatke o ličnosti u svrhu koja se razlikuje od svrhe za koju su podaci o ličnosti prikupljeni, rukovalac pre te dalje obrade pruža licu na koje se podaci odnose informacije o toj drugoj svrsi i sve dodatne relevantne informacije.

Sva dodatna pravila u vezi prava na prethodnu informisanost sadrži 13. član Uredbe.

 

3. Informacije koje se pružaju ako podaci o ličnosti nisu dobijeni od lica na koje se podaci odnose

3.1. Ukoliko lične podatke nije dobio od lica na koje se podaci odnose, rukovalac je u obavezi, da najkasnije u roku od mesec dana od dana pribavljanja podataka obavesti lice na koje se podaci odnose u 2. tački opisanim činjenicama i informacijama, o kategoriji ličnih podataka, o izvoru ličnih podataka ili u određenim slučajevima o tome, da li podaci proističu iz javno pristupnih izvora: ukoliko lične podatke koriste za kontaktiranje lica na koje se podaci odnose, barem kod prvog kontakta sa licem; ili ukoliko nameravaju da podatke prenesu i drugim korisnicima, najkasnije do prvog prenošenja.

3.2. Na ostala pravila se primenjuju činjenice i obaveze iz 2. tačke (Pravo na prethodnu informisanost).

Detaljna pravila ovog obaveštenja sadrži 14. član Uredbe.

 

4. Pravo lica na koje se podaci odnose na pristup

4.1. Lice na koje se podaci odnose ima pravo da dobije potvrdu od rukovaoca o tome da li se obrađuju njegovi podaci o ličnosti i, ako se takvi podaci o ličnosti obrađuju, ima pravo pristupa podacima o ličnosti i informacijama navedenim u 2. i 3. tački (15. član Uredbe).

4.2. Ako se podaci o ličnosti prenose u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju, lice na koje se podaci odnose ima pravo da bude informisano o odgovarajućim merama zaštite u skladu sa članom 46. koje se odnose na prenos.

4.3. Rukovalac obezbeđuje kopiju podataka o ličnosti koji se obrađuju. Za sve dodatne kopije koje zatraži lice na koje se podaci odnose rukovalac može naplatiti prihvatljivu naknadu na osnovu administrativnih troškova.

Detaljna pravila u vezi prava lica na koje se podaci odnose na pristup sadrži 15. član Uredbe.

 

5. Pravo na ispravku

5.1. Lice na koje se podaci odnose ima pravo da mu rukovalac bez nepotrebnog odlaganja omogući ispravku netačnih podataka o ličnosti koji se na njega odnose. 

5.2. Uzimajući u obzir svrhe obrade, lice na koje se podaci odnose ima pravo da dopuni nepotpune podatke o ličnosti, između ostalog davanjem dodatne izjave.

Ova pravila sadrži 16. član Uredbe.

 

6. Pravo na brisanje ("pravo na zaborav")

6.1. Lice na koje se podaci odnose ima pravo da mu rukovalac bez nepotrebnog odlaganja omogući brisanje podataka o ličnosti koji se na njega odnose, a rukovalac ima obavezu da obriše podatke o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja, ako je ispunjen jedan od sledećih uslova:

a) podaci o ličnosti više nisu neophodni za svrhe u koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;

b) lice na koje se podaci odnose je povuklo pristanak na kojem je obrada zasnovana i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;

c) lice na koje se podaci odnose je uložilo prigovor na obradu i ne postoje preovlađujući zakonski razlozi za obradu;

d) podaci o ličnosti su nezakonito obrađeni;

e) podaci o ličnosti moraju da budu obrisani radi postupanja u skladu sa zakonskom obavezom prema pravu Unije ili pravu države članice koje se primenjuje na rukovaoca;

f) podaci o ličnosti su prikupljeni u vezi s ponudom usluga informacionog društva neposredno detetu.

6.2. Stavovi o brisanju podataka se ne primenjuju ako je obrada neophodna:

a) radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informisanja;

b) radi poštovanja zakonske obaveze kojom se zahteva obrada u pravu Unije ili pravu države članice koje se primenjuje na rukovaoca ili radi izvršenja zadatka koji se obavlja u javnom interesu ili u okviru izvršavanja službenih ovlašćenja dodeljenih rukovaocu podataka;

c) zbog javnog interesa u oblasti javnog zdravlja;

d) za potrebe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe naučnog ili istorijskog istraživanja ili u statističke svrhe ako bi pravo na brisanje verovatno onemogućilo ili ozbiljno ugrozilo ostvarivanje ciljeva te obrade; ili

e) radi uspostavljanja, ostvarivanja ili odbrane pravnih zahteva.  

Detaljna pravila vezana za pravo na brisanje podataka sadrži 17. član Uredbe.

 

7. Pravo na ograničavanje obrade

7.1. Ako je obrada ograničena, takvi podaci o ličnosti smeju da se obrađuju samo uz pristanak lica na koje se podaci odnose, izuzev čuvanja, ili za uspostavljanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva ili zaštitu prava drugog fizičkog ili pravnog lica ili zbog važnog javnog interesa Unije ili države članice.

7.2. Lice na koje se podaci odnose ima pravo da obezbedi ograničenje obrade od strane rukovaoca ako je ispunjen jedan od sledećih uslova:

a) lice na koje se podaci odnose osporava tačnost podataka o ličnosti, u roku koji rukovaocu podataka omogućava da proveri tačnost podataka o ličnosti;

b) obrada je nezakonita, a lice na koje se podaci odnose se protivi brisanju podataka o ličnosti i umesto toga traži ograničavanje njihove upotrebe;

c) rukovaocu podataka više nisu potrebni podaci o ličnosti za potrebe obrade, ali ih lice na koje se podaci odnose traži radi uspostavljanja, ostvarivanja ili odbrane pravnih zahteva; ili

d) lice na koje se podaci odnose je uložilo prigovor na obradu i još nije potvrđeno da li legitimni razlozi rukovaoca preovlađuju nad razlozima lica na koje se podaci odnose.

7.3. Lice na koje se podaci odnose koje je dobilo ograničenje obrade rukovalac obaveštava pre ukidanja ograničenja obrade. 

Detaljna pravila sadrži 18. član Uredbe.

 

8. Obaveza obaveštavanja o ispravci ili brisanju podataka o ličnosti ili ograničavanju obrade

Rukovalac obaveštava svakog korisnika kojem su podaci o ličnosti otkriveni o svakoj ispravci ili brisanju podataka o ličnosti ili ograničavanju obrade izvršenom, osim u slučaju da se ispostavi da je to nemoguće ili zahteva nesrazmeran napor. Rukovalac obaveštava lice na koje se podaci odnose o tim korisnicima ako lice na koje se podaci odnose to zahteva.

Detaljna pravila sadrži 19. član Uredbe.

 

9. Pravo na prenosivost podataka

9.1. Lice na koje se podaci odnose ima pravo da primi podatke o ličnosti koji se odnose na njega, a koje je pružilo rukovaocu podataka u strukturiranom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu i ima pravo da prenosi te podatke drugom rukovaocu podataka bez ometanja od strane rukovaoca kojem su podaci o ličnosti pruženi, ako:

a) je obrada zasnovana na pristanku ili na ugovoru; i

b) se obrada vrši automatski.

9.2. Prilikom ostvarivanja svojih prava na prenosivost podataka, lice na koje se podaci odnose ima pravo na neposredni prenos od jednog rukovaoca do drugog.

9.3. Ostvarivanje prava na prenosivost podataka ne dovodi u pitanje član 17 (Pravo na brisanje, odnosno "pravo na zaborav"). To pravo se ne primenjuje na obradu neophodnu za izvršenje zadatka koji se obavlja u javnom interesu ili u okviru izvršavanja službenih ovlašćenja dodeljenih rukovaocu podataka. Ovo pravo ne sme negativno da utiče na prava i slobode drugih.

Detaljna pravila sadrži 20. član Uredbe.

 

10. Pravo na prigovor

10.1. Lice na koje se podaci odnose ima pravo da na osnovu razloga koji se odnose na njegov konkretan položaj u bilo kom trenutku uloži prigovor na obradu podataka o ličnosti koji se odnose na njega, u skladu sa članom 6, stav 1, tačka e) ili f), uključujući profilisanje zasnovano na tim odredbama. Rukovalac ne sme više da obrađuje podatke o ličnosti, osim u slučaju da dokaže da postoje uverljivi legitimni razlozi za obradu koji preovlađuju nad interesima, pravima i slobodama lica na koje se podaci odnose ili radi uspostavljanja, ostvarivanja ili odbrane pravnih zahteva.

10.2. Ako se podaci o ličnosti obrađuju za potrebe direktnog marketinga, lice na koje se podaci odnose ima pravo da u bilo kom trenutku uloži prigovor na obradu podataka o ličnosti koji se odnose na njega za potrebe takvog marketinga, što uključuje profilisanje ako je povezano sa takvim direktnim marketingom. Ako se lice na koje se podaci odnose uloži prigovor na obradu za potrebe direktnog marketinga, podaci o ličnosti više ne smeju da se obrađuju u takve svrhe.

10.3. Najkasnije prilikom prve komunikacije sa licem na koje se podaci odnose, licu na koje se podaci odnose se izričito skreće pažnja na ovo pravo, koje mora da se prikaže jasno i odvojeno od svih drugih informacija.

10.4. Lice na koje se podaci odnose može da ostvari svoje pravo na prigovor automatskim putem pomoću tehničkih specifikacija.

10.5. Ako se podaci o ličnosti obrađuju u svrhe naučnog ili istorijskog istraživanja ili u statističke svrhe, lice na koje se podaci odnose na osnovu razloga koji se odnose na njegov konkretan položaj ima pravo da uloži prigovor na obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose, osim ako je obrada neophodna za izvršenje zadatka koji se obavlja u javnom interesu.

Detaljna pravila sadrži 21. član Uredbe.

 

11. Donošenje automatizovanih pojedinačnih odluka, uključujući i profilisanje

11.1. Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se na njega ne primenjuje odluka zasnovana isključivo na automatskoj obradi, uključujući i profilisanje, koja proizvodi pravne efekte koji se na njega odnose ili na sličan način značajno utiču na njega.

11.2. Stav 1. ne primenjuje se ako je odluka:

a) neophodna za zaključivanje ili izvršenje ugovora između lica na koje se podaci odnose i rukovaoca;

b) dozvoljena pravom Unije ili pravom države članice koje se primenjuje na rukovaoca i koje takođe propisuje odgovarajuće zaštitne mere za prava i sloboda i legitimne interese lica na koje se podaci odnose; ili

c) zasnovana na izričitom pristanku lica na koje se podaci odnose.

11.3. U slučajevima iz stava 2, tačke a) i c), rukovalac preduzima odgovarajuće mere za zaštitu prava i sloboda i legitimnih interesa lica na koje se podaci odnose, a minimalno prava na ljudsku intervenciju rukovaoca, prava izražavanja sopstvenog stava i prava na osporavanje odluke.

Dodatna pravila sadrži 22. član Uredbe.

 

12. Ograničenja

Na osnovu prava Unije ili prava države članice, koje se primenjuje na rukovaoca ili obrađivača, zakonskom merom može da se ograniči obim obaveza i prava iz člana 12. do 22. i člana 34, kao i člana 5, ukoliko se takvim ograničenjem poštuje suština osnovnih prava i sloboda.

Uslove ovih ograničenja sadrži 23. član Uredbe.

 

13. Obaveštavanje lica na koja se podaci odnose o povredi bezbednosti podataka o ličnosti

13.1. Kada je verovatno da će povreda bezbednosti podataka o ličnosti prouzrokovati veliki rizik za prava i slobode fizičkih lica, rukovalac bez nepotrebnog odlaganja obaveštava lica na koja se podaci odnose da je došlo do povrede bezbednosti podataka o ličnosti. U obaveštenju licu na koja se podaci odnose se jasnim i jednostavnim jezikom opisuje priroda povrede bezbednosti podataka o ličnosti i ono sadrži najmanje sledeće informacije i mere:

a) ime i podatke za kontakt ovlašćenog lica za zaštitu podataka ili druge kontaktne tačke od koje se može dobiti još informacija;

b) opis verovatne posledice povrede bezbednosti podataka o ličnosti;

c) opis mera koje je rukovalac preduzeo ili čije preduzimanje predlaže radi otklanjanja povrede bezbednosti podataka o ličnosti, uključujući prema potrebi i mere za ublažavanje njenih štetnih posledica.

13.2. Obaveštavanje lica na koja se podaci odnose nije obavezno ako je ispunjen bilo koji od sledećih uslova:

a) ako je rukovalac preduzeo odgovarajuće tehničke i organizacione zaštitne mere i te mere su primenjene na podatke o ličnosti u vezi s kojima je došlo do povrede bezbednosti podataka o ličnosti, a pre svega mere koje podatke o ličnosti čine nerazumljivima licu koje nije ovlašćeno da im pristupi, kao što je enkripcija;

b) ako je rukovalac preduzeo naknadne mere kojima se obezbeđuje da više nije verovatno da će doći do visokog rizika za prava i slobode lica na koja se podaci odnose;

c) ako bi to zahtevalo nesrazmeran napor. U takvom slučaju se objavljuje javno obaveštenje ili se preduzima slična mera kojom se lica na koja se podaci odnose obaveštavaju na jednako delotvoran način.

Dodatna pravila sadrži 34. član Uredbe.

 

14. Pravo na pritužbu nadzornom organu

Svako lice na koje se podaci odnose ima pravo da podnese pritužbu nadzornom organu, posebno u državi članici u kojoj ima uobičajeno boravište, u kojoj je njegovo radno mesto ili mesto navodnog kršenja, ako lice na koje se podaci odnose smatra da se obradom podataka o ličnosti u vezi s njim krši ova uredba. Nadzorni organ kojem je podneta pritužba obaveštava pritužioca o napretku i ishodu pritužbe, uključujući i mogućnost primene pravnog sredstva.

Ova pravila sadrži 77. član Uredbe.

 

15. Pravo na delotvorno pravno sredstvo protiv nadzornog organa

15.1. Ne dovodeći u pitanje bilo koje drugo upravno ili vansudsko pravno sredstvo, svako fizičko ili pravno lice ima pravo na delotvorno pravno sredstvo protiv pravno obavezujuće odluke nadzornog organa koja se na njega odnosi.

15.2. Ne dovodeći u pitanje bilo koje drugo upravno ili vansudsko pravno sredstvo, svako lice na koje se podaci odnose ima pravo na delotvorno pravno sredstvo ako nadzorni organ nadležan na osnovu člana 55. i 56. ne reši pritužbu ili ne obavesti lice na koja se podaci odnose u roku od tri meseca, o napretku ili ishodu podnete pritužbe.

15.3. Za postupke protiv nadzornog organa nadležni su sudovi države članice u kojoj nadzorni organ ima sedište.

15.4. Ako je pokrenut postupak protiv odluke nadzornog organa kojoj je prethodilo mišljenje ili odluka Odbora u okviru mehanizma konzistentnosti, nadzorni organ prosleđuje sudu to mišljenje ili odluku.

Ova pravila sadrži 78. član Uredbe.

 

16. Pravo na delotvorno pravno sredstvo protiv rukovaoca ili obrađivača

16.1. Ne dovodeći u pitanje bilo koje drugo raspoloživo upravno ili vansudsko pravno sredstvo, uključujući i pravo na podnošenje pritužbe nadzornom organu, lice na koje se podaci odnose ima pravo na delotvorno pravno sredstvo ako smatra da su njegova prava iz ove uredbe prekršena usled obrade njegovih podataka o ličnosti protivno ovoj uredbi.

16.2. Za postupke protiv rukovaoca ili obrađivača nadležni su sudovi države članice u kojoj rukovalac ili obrađivač ima sedište. Alternativno su za te postupke nadležni sudovi države članice u kojoj lice na koje se podaci odnose ima uobičajeno boravište, osim kada je rukovalac ili obrađivač organ javne vlasti države članice koji vrši svoja javna ovlašćenja.

Ova pravila sadrži 79. član Uredbe.

 

 

Mesto i datum, Subotica, 06.07.2018

 

Rita Mihok

Direktor